Studio Hilda Wiarda is de naam die verbonden is aan de lespraktijk van een veelzijdig musicus.
HILDA WIARDA is een geboren Friezin. Op jonge leeftijd kreeg ze haar eerste pianolessen.
Later aan het Leeuwarder Conservatorium studeerde ze af in de vakken piano, orgel, improvisatie, zang en muziekpedagogiek. Aan het Conservatorium Alkmaar behaalde ze diploma's voor orgel en kerkmuziek. Tijdens haar muzikale loopbaan dirigeerde ze koren in Friesland en Noord - Holland.
Ook heeft ze als docent meegewerkt aan kadercursussen voor koordirigenten.

Sinds 1992 is ze koordirigent van de Westerkerk te Amsterdam. De cantorij waaraan ze leiding geeft, voert tijdens diensten en concerten een uitgebreid repertoire uit. Behalve als dirigent is Hilda ook als pianist actief. Ze speelt kamermuziek in ensembles en begeleidt vocalisten.

Een andere tak van haar beroepspraktijk is het geven van lessen op een breed muzikaal terrein. Als je verder klikt, kun je lezen wat ze zelf over haar manier van lesgeven vertelt. Ben je op zoek naar een docent voor een van de genoemde vakken? Via deze site kun je reageren.